Az if / else logika használata a Java 8 adatfolyamokban

1. Áttekintés

Ebben az oktatóanyagban bemutatjuk, hogyan lehet megvalósítani az if / else logikát a Java 8-tal Patakok. Az oktatóanyag részeként létrehozunk egy egyszerű algoritmust a páratlan és páros számok azonosítására.

Megtekinthetjük ezt a cikket, hogy utolérjük a Java 8-at Folyam alapok.

2. Hagyományos ha más Logika belül az egyes()

Először is hozzunk létre egy Egész szám majd a hagyományos if / else logikát használja a Egész szám folyam az egyes() módszer:

Lista ints = tömbök. AsList (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); ints.stream () .forEach (i -> {if (i.intValue ()% 2 == 0) {Assert.assertTrue (i.intValue ()% 2 == 0);} else {Assert.assertTrue (i .intValue ()% 2! = 0);}});

A mi az egyes A metódus if-else logikát tartalmaz, amely ellenőrzi, hogy a Egész szám páratlan vagy páros szám Java modulus operátor segítségével.

3. ha más Logic With szűrő()

Másodszor, nézzünk meg egy elegánsabb megvalósítást a Patak szűrő () módszer:

Stream evenIntegers = ints.stream () .filter (i -> i.intValue ()% 2 == 0); Patak oddIntegers = ints.stream () .filter (i -> i.intValue ()% 2! = 0); evenIntegers.forEach (i -> Assert.assertTrue (i.intValue ()% 2 == 0)); oddIntegers.forEach (i -> Assert.assertTrue (i.intValue ()% 2! = 0));

Fent az if / else logikát valósítottuk meg a Patak szűrő () módszer elválasztani a Egész szám ketté Folyams, az egyik páros egész, a másik pedig páratlan egész szám.

4. Következtetés

Ebben a gyors cikkben azt kutattuk, hogyan lehet Java 8-at létrehozni Folyam és hogyan lehet megvalósítani az if / else logikát a az egyes() módszer.

Továbbá megtanultuk a Patak szűrő módszer hasonló eredmény elérésére, elegánsabb módon.

Végül az oktatóanyagban használt teljes forráskód elérhető a Githubon.