Tavaszi rendszerindítási kontextus elérési útja

1. Áttekintés

Spring Boot, alapértelmezés szerint,a tartalmat a gyökér kontextusúton („/”) szolgálja.

És bár általában célszerű a konvenciót előnyben részesíteni a konfiguráció helyett, vannak esetek, amikor egyéni utat szeretnénk.

Ebben a gyors bemutatóban a konfigurálás különféle módjait ismertetjük.

2. A tulajdonság beállítása

Csakúgy, mint sok más konfigurációs opció, a Spring Boot kontextus elérési útja is megváltoztatható egy tulajdonság beállításával, azaz server.servlet.context-path.

Vegye figyelembe, hogy ez a Spring Boot 2.x esetén működik.

A Boot 1.x esetében a tulajdonság server.context-path.

A tulajdonság beállításának többféle módja van, nézzük ezeket egyenként.

2.1. Használata alkalmazás.tulajdonságok / yml

A kontextus elérési útjának megváltoztatásának legegyszerűbb módja a tulajdonság beállítása a alkalmazás.tulajdonságok/yml fájl:

server.servlet.context-path = / baeldung

Ahelyett, hogy a tulajdonságfájlt betenné src / main / resources, az aktuális munkakönyvtárban is megtarthatjuk (az osztályútvonalon kívül).

2.2. Java rendszer tulajdonság

A kontextus elérési útját Java rendszer tulajdonságként is beállíthatjuk, még a kontextus inicializálása előtt:

public static void main (String [] args) {System.setProperty ("server.servlet.context-path", "/ baeldung"); SpringApplication.run (Application.class, érvel); }

2.3. OS környezeti változó

A Spring Boot az operációs rendszer környezeti változóira is támaszkodhat. Unix alapú rendszerekre írhatunk:

$ export SERVER_SERVLET_CONTEXT_PATH = / baeldung

Windows rendszeren a környezeti változó beállítására szolgáló parancs:

> set SERVER_SERVLET_CONTEXT_PATH = / baeldung

A A fenti környezeti változó a Spring Boot 2.x.x fájlra vonatkozik, Ha van 1.x.x, a változó SERVER_CONTEXT_PATH.

2.4. Parancssori érvek

Dinamikusan beállíthatjuk a tulajdonságokat a parancssori argumentumokon keresztül is:

$ java -jar app.jar --server.servlet.context-path = / baeldung

3. A Java Config használata

Most állítsuk be a kontextus elérési útját a babgyár feltöltésével egy konfigurációs babdal.

A Spring Boot 2-vel használhatjuk WebServerFactoryCustomizer:

@Bean public WebServerFactoryCustomizer webServerFactoryCustomizer () {return factory -> factory.setContextPath ("/ baeldung"); }

A Spring Boot 1 segítségével létrehozhatunk egy példányt EmbeddedServletContainerCustomizer:

@Bean public EmbeddedServletContainerCustomizer embeddedServletContainerCustomizer () {return container -> container.setContextPath ("/ baeldung"); }

4. A konfigurációk prioritási sorrendje

Ezzel a sok lehetőséggel előfordulhat, hogy ugyanazon tulajdonsághoz több konfigurációnk is van.

Itt van a elsőbbségi sorrend csökkenő sorrendben, amelyet a Spring Boot használ a tényleges konfiguráció kiválasztásához:

  1. Java Config
  2. Parancssori érvek
  3. Java rendszer tulajdonságai
  4. OS környezeti változók
  5. alkalmazás.tulajdonságok az Aktuális könyvtárban
  6. alkalmazás.tulajdonságok az osztályúton (src / main / resources vagy a csomagolt jar fájl)

5. Következtetés

Ebben a cikkben gyorsan áttekintettük a kontextus elérési útjának vagy bármely más konfigurációs tulajdonságnak a Spring Boot alkalmazásban történő különböző beállításait.