A tömbök inicializálása Kotlinban

1. Áttekintés

Ebben a gyors bemutatóban megvizsgáljuk, hogyan inicializálhatunk egy tömböt Kotlinban.

2. arrayOf Könyvtári módszer

Kotlin beépített arrayOf módszer, amely a megadott felsorolt ​​értékeket egy adott típusú tömbgé alakítja:

val karakterláncok = arrayOf ("január", "február", "március")

3. Primitív tömbök

Használhatjuk a arrayOf módszer primitív értékekkel.

Kotlin azonban az eredeti objektum-burkoló osztályok primitív értékeit autoboxolja, amelyek káros hatással lehetnek a teljesítményre. Ennek elkerülése érdekében Kotlin széles körben támogatja a primitív tömböket. Vannak elkötelezettek arrayOf módszerek a következő típusokhoz: kettős, úszó, hosszú, int, char, rövid, bájtos, logikai.

Könnyen inicializálhatunk egy primitív int tömböt annak dedikálásával arrayOf módszer:

val egész számok = intArrayOf (1, 2, 3, 4)

4. Késői inicializálás indexekkel

Néha nem akarjuk definiálni a tömb értékeit a példányosításkor. Ebben az esetben létrehozhatunk egy tömböt nulla értékek.

A példányosítás után elérhetjük és beállíthatjuk a tömb mezőit. Ennek többféle módja van, de általános módszer a Kotlin használata indexek ingatlan. Ez a tulajdonság az indexek tartományát adja vissza a tömbhöz. A tartomány segítségével elérhetjük és beállíthatjuk a tömb értékeit az a-ban mert hurok.

Inicializáljuk tömbünket négyzetszámokkal ezzel a megközelítéssel:

val array = arrayOfNulls (5) a (i in array.indices) {tömb [i] = i * i}

5. Értékek előállítása inicializálóval

A primitív tömbök és az objektumtömbök egyaránt rendelkeznek olyan konstruktorokkal, amelyek második paraméterként elfogadják az inicializáló funkciót. Ez az inicializáló függvény az indexet veszi be bemeneti paraméterként, a függvény segítségével lefordítja a megfelelő értékre, és beilleszti a tömbbe.

Inicializálhatunk egy tömböt négyzetszámokkal egy sorban:

val generatedArray = IntArray (10) {i -> i * i}

Mint említettük, ez a fajta konstruktor elérhető az objektumtömbök számára is:

val generatedStringArray = Array (10) {i -> "Az index száma: $ i"}

6. Következtetés

Ebben az oktatóanyagban láttuk, hogyan lehet inicializálni a tömböket Kotlinban. Felfedeztük a primitív tömbök támogatásának széles körét. Megfigyeltük azt is, hogyan használhatjuk az inicializáló funkcióval rendelkező tömb-konstruktort tömör kód írására.

Mint mindig, a kód elérhető a GitHubon.