Számok felsorolása a Java tartományon belül

1. Áttekintés

Ebben az oktatóanyagban különböző módszereket tárunk fel egy tartományon belüli számsorozatok felsorolására.

2. Számok felsorolása egy tartományban

2.1. Hagyományos mert Hurok

Használhatunk egy hagyományos mert hurok számok előállításához egy meghatározott tartományban:

public List getNumbersInRange (int kezdet, int vég) {Lista eredménye = new ArrayList (); for (int i = kezdet; i <vég; i ++) {eredmény.add (i); } visszatérési eredmény; }

A fenti kód létrehoz egy listát, amely tartalmazza a következő számokat: Rajt (beleértve) vége (kizárólagos).

2.2. JDK 8 IntStream.range

IntStream, amelyet a JDK 8-ban vezetett be, felhasználható számok előállítására egy adott tartományban, enyhítve az a szükségességét mert hurok:

public list getNumbersUsingIntStreamRange (int start, int end) {return IntStream.range (start, end) .boxed () .collect (Collectors.toList ()); }

2.3. IntStream.rangeClosed

Az előző szakaszban a vége kizárólagos. Számok eléréséhez egy olyan tartományban, ahol a vége befogadó, van IntStream.rangeClosed:

public list getNumbersUsingIntStreamRangeClosed (int start, int end) {return IntStream.rangeClosed (start, end) .boxed () .collect (Collectors.toList ()); }

2.4. IntStream.iterate

Az előző szakaszok egy tartományt használtak a számsorozat megszerzéséhez. Amikor tudjuk, hogy egy sorozatban hány számra van szükség, akkor felhasználhatjuk a IntStream.iterate:

public list getNumbersUsingIntStreamIterate (int start, int limit) {return IntStream.iterate (start, i -> i + 1) .limit (limit) .boxed () .collect (Collectors.toList ()); }

Itt a határ A paraméter korlátozza az ismétlődő elemek számát.

3. Következtetés

Ebben a cikkben különböző módszereket láttunk a számok előállítására egy tartományon belül.

A kódrészletek, mint mindig, a GitHubon találhatók.